• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

22.01.2016

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr stom Petrit Raka javno će braniti polazna istraživanja

25.12.2015

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Sanja Vodopić javno će braniti polazna istraživanja pod nazivom »Prevalenca epilepsije u opštini Podgorica, klinički i epidemiološki aspekti«

23.12.2015

OBAVJEŠTENJE

Dr med SINIŠA DRAGNIĆ, braniće magistarski rad pod nazivom: »Rutinska rana angioplastika nakon trombolitičke terapije kod pacijenata sa infarktom miokarda sa ST segment elevacijom (STEMI)”

18.12.2015

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo Vas da će se svečanost povodom promocije svršenih studenata studijskih programa Medicinskog fakulteta, održati

Arhiva aktuelnosti

Studentska služba

Arhiva obavještenja