• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

13.06.2016

OBAVJEŠTENJE

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore na sjednici od 25-26.05.2016. godine, usvojio je Privremeni Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Medicinskog fakulteta.

31.05.2016

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Sjekloća Nikoleta javno će braniti polazna istraživanja pod nazivom »Imunohistohemijski nivo IMP3 proteina u trostruko negativnim karcinomima dojke

24.05.2016

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Ivana Durutović javno će braniti polazna istraživanja pod nazivom »Uticaj molekulskih subtipova metastatskog karcinoma dojke na kliničke manifestacije bolesti«

12.05.2016

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo Vas da će se promocija monografije „Bakterijska vaginoza – dijagnostika, prevalencija i medicinski značaj“ autora prof. dr Vinete Vuksanović

28.04.2016

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Raonić Janja, javno će izložiti istraživački program doktorske teze pod nazivom »Imunohistohemijska verifikacija inflamatornih i proliferativnih parametara u lezijama grlića materice«

Arhiva aktuelnosti

Studentska služba

Arhiva obavještenja