• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

24.05.2016

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Ivana Durutović javno će braniti polazna istraživanja pod nazivom »Uticaj molekulskih subtipova metastatskog karcinoma dojke na kliničke manifestacije bolesti«

12.05.2016

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo Vas da će se promocija monografije „Bakterijska vaginoza – dijagnostika, prevalencija i medicinski značaj“ autora prof. dr Vinete Vuksanović

28.04.2016

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Raonić Janja, javno će izložiti istraživački program doktorske teze pod nazivom »Imunohistohemijska verifikacija inflamatornih i proliferativnih parametara u lezijama grlića materice«

06.04.2016

TRAIN – Sedmi modul

Univerzitet Crne Gore, uz podršku fondacije King Baudouin, realizuje projekat TRAIN, sa ciljem da razvije, implementira i evaluira program treninga profesionalnog razvoja akademskog osoblja, usmjeren, prije svega, na buduće profesore i saradnike u nastavi.

25.03.2016

OBAVJEŠTENJE

Primjerak rada polaznih istraživanja »Prednosti joinpoint regresione analize u odnosu na prostu linearnu regresiju na primjeru analize trenda umrlih od tumora pluća u Crnoj Gori za period 1990-2009«, kandidata dr med Mirjane Nedović Vuković

Arhiva aktuelnosti

Studentska služba

Arhiva obavještenja