• image
    Naučni rad

Projekti

Naziv projekta: COMPETENCY BASED CURRICULUM REFORM IN NURSING AND CARING IN WESTERN BALKAN UNIVERSITIES
Rukovodilac projekta:  Prof. dr Bogdan Ašanin

Naziv projekta: ERAWEB II PROJEKAT (ERASMUS MUNDUS – WESTERN BALKANS II)
Rukovodilac projekta: Prof. dr Bogdan Ašanin

Naziv projekta: KOMPARATIVNA STUDIJA O UTICAJU SIROMAŠTVA NA POTHRANJENOST I GOJAZNOST, TE PREHRAMBENE ŽIVOTNE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE GRADOVA PODGORICE I OSIJEKA
Rukovodilac projekta: Prof. dr Milica Martinović

Naziv projekta: DIJAGNOSTIČKI POTENCIJAL PREKANCEROZNIH LEZIJA GRLIĆA MATERICE ŽENA U CRNOJ GORI
Rukovodilac projekta: Prof. dr  Mileta Golubović

Naziv projekta: DETEKCIJA I ZNAČAJ HUMANOG PAPILOMA VIRUSA (HPV) U KARCINOMIMA GLAVE I VRATA U CRNOJ GORI
Rukovodilac projekta: Prof.dr  Mileta Golubović

Naziv projekta: BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MALIGNOMA DOJKE I NJIHOVA POVEZANOST SA MATIČNIM KANCERSKIM ĆELIJAMA
Rukovodilac projekta: Prof. dr Vladimir Todorović

Naziv projekta: ISTRAŽIVANJE GOJAZNOSTI I SIROMAŠTVA KOD DJECE CRNE GORE  - KLINIČKI, PATOFIZIOLOŠKI, BIOHEMIJSKI I PREVENTIVNI ASPEKTI
Rukovodilac projekta: Prof. dr Milica Martinović

Naziv projekta: PROGNOSTIČKI ZNAČAJ NOVONASTALE ATRIJALNE FIBRILACIJE KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM
Rukovodilac projekta: Prof. dr Aneta Bošković

Naziv projekta: ANALIZA FAKTORA RIZIKA ZA NASTANAK NEŽELJENIH DEJSTAVA LJEKOVA KOD KARDIOLOŠKIH BOLESNIKA
Rukovodilac projekta: Prof. dr Zoran Todorović

Naziv projekta: Kongenitalne anomalije u Crnoj Gori: MOLEKULARNI MEHANIZMI NASTANKA GENOMSKIH POREMEĆAJA, KLINIČKE I EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE
Rukovodilac projekta doc. dr Olivera Miljanović

Naziv projekta: BIOMARKERI U PREDIKCIJI I PREVENCIJI RAZVOJA KORONARNIH VASKULARNIH BOLESTI KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI
Rukovodilac projekta prof. dr Marina Ratković

Naziv projekta: OŠTEĆENJE SRČANOG MIŠIĆA I OKULTNA KORONARNA BOLEST KOD ASIMPTOMATSKIH HIPERTENZIVNIH PACIJENATA
Rukovodilac projekta prof. dr Ljilja Gledović Musić

Naziv projekta: NISKODOZNI CT SKRINING PLUĆA KOD PUŠAČA
Rukovodilac projekta acc. prof. dr Goran Nikolić

Naziv projekta: KLINIČKI, EKONOMSKI I HUMANISTIČKI EFEKTI PRUŽANJA FARMACEUTSKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE HRONIČNIM PACIJENTIMA U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI U DOBROTI
Rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Janković – redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.

Naziv projekta: KVALITET ŽIVOTA DJECE I MLADIH SA DIJABETES MELITUSOM TIP I
Rukovodilac projekta prof. dr Mira Samardžić

Naziv projekta: PROSPEKTIVNA STUDIJA UTICAJA GENETSKIH I FAKTORA SPOLJAŠNJE SREDINE NA POJAVU MULTIPLE SKLEROZE U CRNOJ GORI UZ UPOREĐIVANJE REZULTATA SA REZULTATIMA ISTIH PARAMETARA DOBIJENIH U NORVEŠKOJ
Rukovodilac projekta prof. dr Slavica Vujisić

Naziv projekta: MORFOLOŠKA I KLINIČKA ISTRAŽIVANJA BIOLOŠKIH MEHANIZAMA VASKULARNOG REMODELOVANJA NASLEDNIH I STEČENIH BOLESTI  KRVNIH SUDOVA
Rukovodilac projekta: Prof. dr Vesna Lačković