• image
    Naučni rad

Objavljeni radovi

Jedno od mjerila rada nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta su objavljeni radovi u medicinskoj literaturi. Prema utvrđenim pravilima na Univerzitetu Crne Gore vrednuju se radovi koji su objavljeni u časopisima koji se nalaze na SCI i SCIE listi časopisa. Slijedi fajlovi objavljenih radova nastavnika i saradnika u renomiranim časopisima po godinama objavljivanja i link objavljenih radova nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta koji se vodi na sajtu Univerziteta Crne Gore

Link : http://www.ucg.ac.me/objava/blog/14/objava/2-lista-naucnih-radova