• image
    O fakultetu

Priznavanje isprava i izjednačavanje kvalifikacija

 

U skladu sa Zakonom o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanje  kvalifikacija ( „Sl. List CG“ broj: 57/2011 i 42/16 ) Medicinski fakultet vrši:

  1. Priznavanje isprave o stečenom, započetom ili dijelu visokog obrazovanja, radi nastavka obrazovanja na Medicinskom fakultetu.
  2. Izjednačavanje kvalifikacije za studijske programe koje realizuje Fakultet.

Postupak se vodi na način utvrdjen Pravilnikom o postupku i načinu priznavanja inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.

Propisi  i dokumenti

Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju
inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.
Pravilnik o postupku i načinu priznavanja inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.
Pravilnik o sadržaju i načinu vodjenja evidencije o izdatim rješenjima o priznavanju inostranih obrazovnih isprava.

Obrasci

Zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom ,odnosno započetom ili dijelu visokog obrazovanja, radi nastavka obrazovanja.
Application form for recognition of foreign educational document.
(confirming acquired, commenced, or a part of higher education, for continuing    education).

Zahtjev za izjednačavanje kvalifikacija.
Request for comparison of qualifications

Troškovi postupka

Dokumenta se predaju svakog radnog dana od 10h do 15h

Informacije možete dobiti putem elektronske pošte: milicad@ac.me ili na telefon 020/245-157.