• image
  O Fakultetu

Članovi VijeĆa Medicinskog fakulteta

STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA

 1. Akademik, redovni profesor dr Goran Nikolić dekan predsjedavajući, radiologija
 2. Redovni profesor dr Bogdan Ašanin, hirurgija
 3. Redovni profesor dr Dragoslav Nenezić, radiologija
 4. Redovni profesor dr Ljubica Pejakov, hirurgija
 5. Redovni profesor dr Milica Martinović, patološka fiziologija
 6. Redovni  profesor dr  Miodrag Šoć, sudska medicina
 7. Redovni  profesor dr  Agima Ljaljević, socijalna medicina
 8. Redovnii profesor dr  Aneta Bošković, interna medicina
 9. Redovni profesor dr  Vladimir Todorović, onkologija
 10. Redovni profesor dr  Marina Ratković, interna medicina
 11. Redovni profesor dr Dragan Laušević, epidemiologija
 12. Redovni profesor dr Ljilja Gledović Musić, interna medicina
 13. Redovni profesor dr  Žarko Dašić, hirurgija
 14. Redovni profesor dr  Dragana Čukić, sudska medicina
 15. Redovni profesor dr  Mira Samardžić, pedijatrija
 16. Redovni profesor dr  Slavica Vujisić, neurologija
 17. Redovni profesor dr  Vineta Vuksanović, mikrobiologija
 18. Redovni profesor dr Miodrag Radunović, hirurgija
 19. Vanredni profesor dr Vesna Miranović, pedijatrija
 20. Vanredni profesor dr Ljiljana Cvejanov Kezunovic porodična medicina, medicina rada
 21. Vanredni profesor dr Ranko Lazović, hirurgija
 22. Vanredni profesor dr Snežana Vujošević, interna medicina
 23. Vanredni profesor dr Milić Medenica, interna medicina
 24. Vanredni profesor dr Snežana Crnogorac, ginekologija
 25. Vanredni profesor dr Budimir Šegrt, hirurgija
 26. Vanredni profesor dr Dragoljub Perović, hirurgija
 27. Vanredni profesor dr Mileta Golubović, patološka anatomija
 28. Vanredni profesor dr Filip Vukmirović, patološka anatomija
 29. Vanredni profesor dr Bogdan Pajović, hirurgija
 30. Vanredni profesor dr Miroljub Todorović, otorinolaringologija
 31. Vanredni profesor dr Miroslav Radunović, anatomija
 32. Vanredni profesor dr Nataša Duborija Kovačević, farmakologija
 33. Vanredni profesor dr Gordana Mijović, mikrobiologija
 34. Vanredni profesor dr Aleksandra Vuksanović Božarić, anatomija
 35. Vanredni profesor dr Danko Živković, interna medicina
 36. Vanredni profesor dr  Milena Đurović, dermatovenerologija
 37. Vanredni profesor dr Olivera Miljanović, pedijatrija
 38. Vanredni profesor dr Boban Mugoša, epidemiologija
 39. Vanredni profesor dr Saša Raičević, ginekologija
 40. Docent dr Snežana Raspopović, ginekologija
 41. Docent dr Aleksandar Filipović, hirurgija
 42. Docent dr Lidija Injac Stevović, psihijatrija
 43. Docent dr Vesna Bokan Mirković, fizikalna medicina i rehabilitacija
 44. Docent dr Brigita Smolović, interna medicina
 45. Docent dr Antoaneta Adžić Zečević, oftalmologija
 46. Docent dr Lidija Banjac, pedijatrija
 47. Docent dr Aleksandar Nikolić, hirurgija
 48. Docent dr Nataša Popović, fiziologija
 49. Doc. dr Snežana Pantović, biohemija

STUDIJSKI PROGRAM STOMATOLOGIJA

 1. Vanredni profesor dr Jasminka Anđelić
 2. Vanredni profesor dr Snežana Matijević
 3. Docent dr Mirjana Đuričković

STUDIJSKI PROGRAM FARMACIJA

 1. Docent dr Zorica Potpara
 2. Docent dr Zoran Vratnica

STUDIJSKI PROGRAM PRIMJENJENA FIZIOTERAPIJA

 1. Vanredni profesor dr Emilija Nikolić
 2. Docent dr Ljiljana Vučković
 3. Docent dr Dušan Mustur

PREDSTAVNICI STUDENATA

 1. Bogdan Račić, student povjerenik
 2. Stefan Bojović , student IV godine medicine
 3. Amar Nokić, student IV godine stomatologije
 4. Anis Šabović, student V godine medicine
 5. Blagoje Babić, student IV godine medicine
 6. Dragana Luburić, student V godine farmacije
 7. Ivan Joksimović, student VI godine medicine
 8. Jelena Labudović, student III  godine medicine
 9. Milovan Roganović, student V godine medicine
 10. Nerma Markišić, student IV godine medicine
 11. Risto Nedić, predstavnik studenata visoke medicinske škole
 12. Tamara Nikezić, student I godine farmacije
 13. Vanja Popović, student VI godine medicine
 14. Snežana Lučić, student primjenjene fizioterapije
 15. Vladana Raković, student IV godine farmacije
 16. Dunja Kostić, student IV godine medicine