• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem XXX (tridesetu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 12.12.2007. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

Usvajanje Zapisnika

1. Informacija dekana
2. Analiza toka realizacije nastave i rezultati prvih provjera znanja
3. Razmatranje Referata iz Biltena broj:221 i 222
4. Izvještaj Komisije o upisu na doktorske studije
5. Verifikacija ocjena sa postdiplomske nastave
6. Predlaganje studenata za dodjelu nagrada


Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa po�?etkom u 13,00 �?asova.


Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slu�?aju sprije�?enosti blagovremeno obavijestite, na broj: 081/246-625.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin- dekan