• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijeće Medicinskog fakulteta

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem XXVI (dvadesetšestu) Javnu sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 08.05.2007.godine

Za sjednicu predlažem sljedeći:


DNEVNI RED


Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća;


1. Izlaganje Programa kandidata za imenovanje dekana, za mandatni period 2007-2010 godine.

Sjednica će se održati u Amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 13.00 časova.

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 081/246-625.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Miloš Cimbaljević