• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijeće Medicinskog fakulteta

Na osnovu člana 4 Stav 4 Procedure imenovanja dekana i direktora organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, broj: 01-993 od 14.05.2004.godine, na sjednici Vijeće Medicinskog fakulteta, održanoj 17.04.2007.godine, utvrđena je:


LISTA KANDIDATA

Za imenovanje dekana Medicinskog fakulteta u Podgorici
za mandatni period 2007-2010 godina


1. Prof.dr Ašanin Bogdan
2. Prof.dr Nikolić Goran


Imenovani kandidati će se predstaviti na javnoj sjednici Vijeća Medicinskog fakulteta, viđenjem daljeg razvoja Fakulteta.

Javna sjednica zakazana je za dan 08.05.2007.godine u 13,00 časova u Amfiteatru ( dekanata) Fakulteta.


Vijeće Medicinskog fakulteta
Presedavajući

Prof. dr Miloš Cimbaljević