• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijece Medicinskog fakulteta

Vijece Medicinskog fakulteta

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem XXXVIII (tridesetosmu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 11.11.2008. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Uručivanje Odluka o izboru u akademska zvanja
Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Utvrdjivanje Prijedloga za izbor u akademska zvanja po Biltenu, broj: 234 i 235;
2. Anketa studenata;
3. Izvještaj o nastavi i provjerama znanja;
4. Predlaganje studenata za nagrade;
5. Mišljenje o angažovanim nastavnicima;
6. Recenzija rukopisa

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 13,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@cg.yu

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 081/246-625.VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan