• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: _____
Podgorica, 04.12.2009. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 47. (četrdesetsedmu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 15.12.2009. godine.

Nakon radnog dijela sjednice, održaće se svečana sjednica Vijeća Fakulteta.

RADNI DIO

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Analiza toka realizacije nastave i rezultata prvih provjera znanja;
2. Donošenje Odluke o odobravanju odloženog popravnog ispita, za studente VI (šeste) godine;
3. Usvajanje Izvještaja o ocjeni teme magistarskog rada i zamjena mentora za studenta na doktorskim studijama;
4. Pitanja i prijedlozi

PROGRAM SVEČANOG DIJELA SJEDNICE

1. Obraćanje dekana
2. Uručivanje diploma o završenim studijama medicine
3. Uručivanje nagrada najboljim studentima Fakulteta
4. Koktel

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 11,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan