• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem XVII ( sedamnaestu ) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 09.03.2006.godine.

Za sjednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

Usvajanje Zapisnika sa predhodne sjednice Vijeća, održane 09.02.2006.godine

1. Plan, program i ETCS katalozi za III godinu studija;
2. Analiza anketa studenata za I i II godinu studija;
3. Prijedlog za izbor u akademsko zvanje, po Biltenu, broj: 203 od 01.02.2006.godine;
4. Predlaganje kandidata za članove CANU.

Sjednica će se održati u dekanatu Medicinskog fakulteta, sa početkom u 12,00 časova

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u sličaju spriječenosti blagovremeno obavijestiti na broj: 081/246-625


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI
Prof.dr Miloš Cimbaljević