• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 342
Podgorica, 03.03.2010. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 49. (četrdesetdevetu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 11.03.2010. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Verifikacija ocjena iz zimskog semestra, studijske 2009/2010. godine;
2. Ankete studenata, za zimski semestar studijske 2009/2010. godine;
3. Izvještaj o početku nastave u ljetnjem semestru, studijske 2009/2010. godine;
4. Formiranje Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, po Konkursu od 04.02.2010. godine;
5. Doktorske studije
- Imenovanje Komisije i mentora za ocjenu podobnosti doktorske teme
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni teme polaznog istraživanja
- Imenovanje mentora
6. Prijedlog ocjene kvaliteta pedagoškog rada;
7. Saglasnost za izbor u akademsko zvanje;
8. Priredjivanje udžbenika za nastavu u Visokoj medicinskoj školi – Berane;
9. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan