• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Vijeće Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 1865
Podgorica, 10.09.2010. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 55. (pedesetpetu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 21.09.2010. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D


Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Izvještaj o početku nastave u studijskoj 2010/2011. godinu;
2. Verifikacija ocjena iz ljetnjeg semestra, studijske 2009/2010. godine (medicina i stomatologija);
3. Razmatranje referata objavljenih u Biltenu UCG broj: 256 od 10.06.2010. godine;
4. Angažovanje nastavnika po eksternom Konkursu UCG od 02.07.2010. godine;
5. Doktorske studije
- verifikacija ocjena iz ljetnjeg semestra studijske 2009/2010. godine;
- Usvajanje Izvještaja Komisije za ocjenu radnog naslova doktorske
teze;
- Imenovanje mentora
6. Izvještaj o upisu studenata na doktorske studije, za studijsku 2010/2011. godinu;
7. Plan organizacije nastave na Visokoj Medicinskoj školi Berane, za studijsku 2010/2011. godinu;
8. Formiranje Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz Radiologije;
9. Plan i program specijalizacije iz Porodične medicine;
10. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 13,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan