• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 2582
Podgorica, 13.12.2010. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 58. (pedesetosmu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za utorak - 21.12.2010. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

RADNI DIO

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
1. Izvještaj o realizaciji nastave u zimskom semestru, studijske 2010/2011. godine;
2. Predlaganje Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje, po Konkursu od 03.11.2010. godine;
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za ocjenu teme magistarskog rada, za kandidata dr med Momčila Bajagića;
4. Izmjene i dopune Odluke Vijeća broj: Ad1-2-503 od 10.04.2007.;
5. Izjašnjavanje recenzenata u vezi prigovora dr sci med Saše Raičevića a po zaključku Senata UCG;
6. Reakreditacija studijskog programa Stomatologija;
7. Pitanja i prijedlozi

PROGRAM SVEČANOG DIJELA SJEDNICE

1. Obraćanje dekana
2. Uručivanje diploma o završenim studijama medicine
3. Uručivanje nagrada najboljim studentima Fakulteta i jubilarnih nagrada zaposlenim
4. Koktel

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,15 časova - radni dio, a svečani dio sa početkom u 13,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan