• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 377
Podgorica, 08.03.2011. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 60. (šezdesetu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za četvrtak – 17.03.2011. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Izvještaj o početku nastave u ljetnjem semestru studijske 2010/2011. godine ;
2. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji doktorskih studija;
3. Prijedlog za izmjenu Pravilnika o uslovima, kriterijumma i
postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore
4. Predlaganje Komisije za razmatranje konkursnog materijala i
pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje, po Konkursu od
17.02.2011. godine;
5. Donošenje odluke o sprovodjenju anketiranja u ljetnjem semestru studijske 2010/2011. godine, za studijske programe medicina i stomatologija;
6. Predlaganje Komisije za ocjenu doktorske disertacije;
7. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 13,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan