• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:1203
Podgorica, 29.06.2011. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 63. (šezdesettreću) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za utorak – 05.07.2011. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

1. Izvještaj o upisu studenata za studijsku 2011/2012. godinu;
2. Verifikacija ocjena iz ljetnjeg semestra, studijske 2010/2011. godine;
3. Razmatranje referata za izbor u akademsko zvanje, po Biltenu broj: 271 od 10.05.2011. godine;
4. Predlaganje Komisije za razmatranje konkurskog materijala i pisanje Izvještaja, za izbor u akademsko zvanje, po Konkursu od 18.05.2011. godine (Mikrobiologija i imunologija);
5. Angažovanje nastavnika penzionera po internom oglasu od 22.06.2011. godine;
6. Doktorske studije:
- Izvještaj o ocjeni teme polaznih istraživanja dr med Veselinke Đurišić
- Izvještaj o toku i rezultatu odbrane doktorske disertacije »Faktori suicidnog rizika – polne razlike«, kandidata mr sci med Lidije Injac Stevović;
7. Recenzija rukopisa
8. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 13,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan