• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:476
Podgorica, 14.03.2012. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 67. (šezdesetsedmu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za utorak – 20.03.2012. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
1. Izvještaj o početku nastave u ljetnjem semestru studijske 2011/2012. godine;
2. Doktorske studije:
- Verifikacija ocjena iz zimskog semestra studijske 2011/2012. godine;
- Imenovanje mentora za polazna istraživanja kandidatu dr med Nemanji Radojeviću;
- Predlaganje Komisije za ocjenu doktorske disertacije mr sci dr Lidije Banjac;
- Izvještaj o toku i rezultatima odbrane doktorske disertacije »Efekti kombinovane fizikalne terapije u liječenju dijabetične polineuropatije«, kandidata mr sci dr Vesne Bokan Mirković;
- Imenovanje Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze kandidata dr med Jelene Šćekić;
3. Recenzija rukopisa;
4. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12.30 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf@ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan