• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 912
Podgorica, 16.05.2012. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 69. (šezdesetdevetu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za četvrtak – 24.05.2012. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
1. Izvještaj o realizovanoj nastavi u ljetnjem semestru studijske 2011/2012. godine;
2. Doktorske studije:
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni teme polaznih istraživanja i formiranje Komisije za ocjenu – odbranu polaznih istraživanja za kandidata dr med Ivanu Durutović i dr med Ivanu Čurović;
3.Plan organizacije nastave za studijsku 2012/2013. godinu:
- Angažovanje nastavnika van Univerziteta Crne Gore
- Angažovanje penzionera
- Angažovanje saradnika
4. Predlaganje predstavnika akademskog osoblja u Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore;
5. Prepis studenata;
6. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,30 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.
VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan