• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:2145
Podgorica, 12.09.2012. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 71. (sedamdesetprvu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za srijeda – 19.09.2012. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


DNEVNI RED

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
1. Izvještaj o početku nastave i završni izvještaj o upisu u prvu godinu studija;
2. Verifikacija ocjena iz ljetnjeg semestra, nakon dodatnog ispitnog roka, studijske 2011/2012. godine;
3. Razmatranje referata za izbor u akademsko zvanje, po Biltenu broj: 286 od 07.06.2012. godine i broj: 287 od 09.07.2012. godine;
4. Predlaganje Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje Izvještaja, za izbor u akademsko zvanje, po Konkursu od 02.07.2012. godine;
5. Angažovanje nastavnika po Eksternom Konkursu UCG od 03.07.2012. godine;
6. Doktorske studije:
- Izvještaj o upisu studenata na doktorske studije, studijske 2012/2013. Godine
- Prijava radnog naziva doktorske teze kandidata Mr Halita Maloku
- Status studenata postdiplomskih magistarskih studija, upisanih 2005/2006. godine;
7. Plan organizacije nastave na Visokoj medicinskoj školi u Beranama, za studijsku 2012/2013. godinu;
8. Klinički staž;
9. Recenzija rukopisa;
10. Izmjena plana i programa nastave za II godinu studija, studijski program Stomatologija;
11. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 13,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan