• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj:3016
Podgorica, 14.11.2012. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 72. (sedamdesetdrugu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za četvrtak – 22.11.2012. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
1. Verifikacija mandata studentskih predstavnika u Vijeću;
2. Analiza toka realizacije nastave i rezultati prvih provjera znanja;
3. Analiza uspjeha u ljetnjem semestru studijske 2011/2012. godine (anketa);
4. Doktorske studije:
- Izvještaj o toku i rezultatu odbrane doktorske disertacije dr sci med Lidije Banjac
- Imenovanje mentora i komentora za polazna istraživanja kandidatu dr med Mariji Đurović;
- Imenovanje mentora za polazna istraživanja kandidatu dr med Mileni Lopičić i dr med Valentini Kalinić;
- Imenovanje mentora za magistarski rad kandidatu dr med Tanji Čadjenović;
- Promjena mentora kandidatu dr med Nenadu Soratu;
- Predlaganje Komisije za ocjenu doktorske disertacije mr sci med Brigite Smolović
5. Formiranje Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz radiologije i porodične medicine;
6. Donošenje Odluke o osnivanju Etičkog komiteta Medicinskog fakulteta, usvajanje Pravilnika o radu istog i imenovanje članova;
7. Recenzija rukopisa;
8. Plan i program specijalizacije iz Urologije, Ortopedije i Opšte hirurgije;
9. Studentska nagrada »19 decembar«
10. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,30 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan