• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 3297
Podgorica, 12.12.2012. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 73. (sedamdesettreću) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za četvrtak – 20.12.2012. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
RADNI DIO
Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
1. Izvještaj o realizaciji nastave u zimskom semestru, studijske 2012/2013. godine;
2. Razmatranje referata za izbor u akademsko zvanje, po Biltenu broj: 293 od 12.11.2012. godine;
3. Doktorske studije:
-Imenovanje mentora za polazna istraživanja, kandidatu dr med Almi Čičić;
-Imenovanje mentora za polazna istraživanja, kandidatu dr med Marini Jakšić;
- Imenovanje mentora za magistarski rad kandidatu dr med Saši Radoviću;
4. Konkurs za izbor u nastavna zvanja za predmete: Interna medicina (oblast: endokrinologija) i Interna medicina (oblast: pulmologija);
5. Utvrdjivanje liste mentora za specijalizaciju iz Porodične medicine
6. Plan i program specijalizacije iz Ortopedije i traumatologije;
7. Recenzije rukopisa;
8. Pitanja i prijedloziPROGRAM SVEČANOG DIJELA SJEDNICE
1. Obraćanje dekana
2. Uručivanje diploma o završenim studijama medicine i stomatologije
3. Uručivanje nagrada najboljim studentima Fakulteta i jubilarnih nagrada zaposlenim
4. Koktel


Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,00 časova - radni dio, a svečani dio sa početkom u 12,30 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ac.me
Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan