• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 569
Podgorica, 13.03.2013. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 75. (sedamdesetpetu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za srijedu – 20.03.2013. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
1. Analiza uspjeha u zimskom semestru studijske 2012/2013. godine (anketa);
2. Konkurs za izbor u nastavna zvanja;
3. Prijedlog za izmjenu Pravilnika o uslovima i kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore;
4. Predlaganje komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje po Konkursu od 09.02.2013. godine;
5. Prijedlog za člana Senata i članove Strukovnog Vijeća za prirodne i tehničke nauke, na Univerzitetu Crne Gore;
6. Doktorske studije:
- Verifikacija ocjena iz zimskog semestra studijske 2012/2013. godine;
- Izvještaj o toku i rezultatu odbrane doktorske disertacije dr sci med
Brigite Smolović;
- Izvještaj o ocjeni teme magistarskog rada kandidata dr med Siniše
Dragnića i formiranje Komisije za ocjenu magistarskog rada;
- Prijava radnog naziva doktorske teze kandidata dr stom Marije
Antunović;
- Imenovanje mentora za polazna istraživanja, kandidatu dr med Tei Dakić;
7. Imenovanje Izborne Komisije za sprovodjenje postupka izbora dekana
Medicinskog fakulteta, za mandatni period 2013-2016. godina;
8. Recenzija rukopisa;
9. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 13.00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ac.me
Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.

VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan