• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 637
Podgorica, 22.03.2013. godineNa osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 76. (sedamdesetšestu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za utorak – 26.03.2013. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED


1. Prijedlog za člana Senata Univerziteta Crne Gore;
2. Prijedlog za jednog člana Strukovnog Vijeća za prirodne i tehničke nauke, na Univerzitetu Crne Gore;
3. Pitanja i prijedlozi;Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 11.30 časova.


Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ac.me
Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.
VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan