• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 665
Podgorica, 27.03.2013. godineNa osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 77. (sedamdesetsedmu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za petak – 29.03.2013. godine.


Za sjednicu predlažem sljedeći:


DNEVNI RED


1. Prijedlog za predstavnika Medicinskog fakulteta iz reda akademskog osoblja u Senat Univerziteta Crne GoreSjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 11.30 časova.


Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ucg.ac.me
Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.
VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan