• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 742
Podgorica, 09.04.2013. godine

Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 78. (sedamdesetosmu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za ponedeljak – 15.04.2013. godine.


Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

Usvajanje Zapisnika sa 75, 76 i 77 sjednice Vijeća;
1. Prijedlog broja studenata za upis na osnovnim i doktorskim studijama;
2. Razmatranje referata za izbor u akademsko zvanje, po Biltenu broj: 300 od 08.03.2013. godine;
3. Verifikacija Izvještaja Izborne komisije o sprovodjenju postupka i utvrdjivanju konačne liste kandidata za izbor dekana Medicinskog fakulteta, za mandatni period 2013-2016. godina (materijal je dostavljen uz Obavještenje Izborne komisije);
4. Izvještaj o radu dekana Medicinskog fakulteta, za period 2007-2013. godina;
5. Prijedlog za predstavnika Medicinskog fakulteta iz reda akademskog osoblja u Senat Univerziteta Crne Gore;
6. Prijedlog kandidata za dodjelu plakete Univerziteta Crne Gore;
7. Doktorske studije:
- Imenovanje mentora za magistarski rad kandidata: dr med Filipović Tanje;
8. Pitanja i prijedlozi

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 13,00 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ucg.ac.me
Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan