• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 825
Podgorica, 16.04.2013. godineNa osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, a postupajući po Odluci Vijeća Medicinskog fakulteta, broj: 808 od15.04.2013. godine, zakazujem 79. (sedamdesetdevetu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 19.04.2013. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


DNEVNI RED


1. Izlaganje programa kandidata za imenovanje dekana, za mandatni period 2013-2016. godina;


Sjednica je javna i ista će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,00 časova.

Kandidati će program izlagati po redosledu utvrdjenom Konačnom listom kandidata za dekana Medicinskog fakulteta za mandatni period 2013-2016. godina.

Članovi Vijeća dnevni red sjednice, biografiju i program razvoja Fakulteta oba kandidata, mogu pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ucg.ac.me

Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.
VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan