• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 874
Podgorica, 19.04.2013. godine


Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 80. (osamdesetu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za 23.04.2013. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


DNEVNI RED


Usvajanje Zapisnika sa 78. sjednice Vijeća Medicinskog fakulteta, održane 15.04.2013. godine

1. Prijedlog za predstavnika Medicinskog fakulteta iz reda akademskog osoblja u Senat Univerziteta Crne Gore;
2. Izjašnjavanje o predloženim kandidatima za dekana Medicinskog fakulteta i utvrdjivanje prijedloga za imenovanje dekana, za mandatni period 2013-2016. godina


Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,30 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ucg.ac.me
Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan