• image
    O fakultetu

Vijeće

Članovi Vijeća Medicinskog fakulteta


Sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 964
Podgorica, 07.05.2013. godine


Na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta, zakazujem 81. (osamdesetprvu) sjednicu Vijeća Medicinskog fakulteta, za utorak – 14.05.2013. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

Usvajanje Zapisnika sa 80. sjednice Vijeća Medicinskog fakulteta, održane 23.04.2013. godine

1. Izvještaj o realizaciji nastave u ljetnjem semestru studijske 2012/2013. godine;
2. Predlaganje komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje po Konkursu od 20.04.2013. godine;
3. Konkurs za izbor u nastavna zvanja;
4. Doktorske studije:
- Usvajanje Izvještaja o ocjeni radnog naziva doktorske teze kandidata dr stom Marije Antunović;
- Izvještaj o ocjeni teme magistarskog rada kandidata dr med Tanje Filipović i formiranje Komisije za ocjenu magistarskog rada;
- Izvještaj o ocjeni teme polaznih istraživanja i formiranje komisije za ocjenu – odbranu polaznih istraživanja kandidata: dr med Dakić Tee;
- Imenovanje mentora za magistarski rad i polazna istraživanja;
5. Recenzija rukopisa

Sjednica će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), sa početkom u 12,30 časova.

Članovi Vijeća mogu dnevni red pogledati na web sajtu Fakulteta: www.medf.ucg.ac.me
Molimo Vas da obavezno prisustvujete, u slučaju spriječenosti blagovremeno obavijestite, na broj: 020/246-625.


VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA
PREDSJEDAVAJUĆI,

Prof. dr Bogdan Ašanin, dekan