• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

12.10.2009

O B A V J E Š T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ E


Obavještavaju se studenti upisani na doktorske studije (medicina i stomatologija) 2009/2010. godine, a odbranili su magistarski rad, da uvjerenje ili diplomu o istom ukoliko je nijesu predali studentskoj službi, istu predaju do srijede 14.10.2009. godine do 14,00 časova