• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

10.11.2009

PLATNE LISTE

Služba Rektorata je dostavila konačnu verziju opterećenja u nastavi, po kojoj ce se vršiti obračun novčanih naknada.
Ukoliko bilo koji učesnik u nastavi, ima primjedbu na navedene podatke, treba da je dostavi prodekanu za nastavu, u toku narednih 15 dana.

» Honorarno angažovani

» Obračun