• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

16.11.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE VI GODINE MEDICINE

Na sajtu Medicinskog fakulteta nalaze se Teme za izradu završnog rada.

Potrebno je da uz prethodnu konsultaciju sa predmetnim nastavnikom izaberete jednu od ponudjenih tema.

Završne teme se prijavljuju nakon završenog XI semestra.

Završni rad student brani nakon položenih svih ispita i završenog kliničkog staža.

Studenti su obavezni da se upoznaju sa Odredbama Pravila studiranja koja se odnose na završni rad (član 40-48) a nalaze se na sajtu Medicinskog fakulteta.