• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

31.03.2010

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija mr sci med Dragana Šćepanović, javno će izložiti istraživački program doktorske teze pod nazivom „ Razlike u učestalosti i karakteristikama cavum septi pellucidi kod neuropsihijatrijskih oboljenja i zdravih osoba“, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sastavu: prof dr Branislav Filipović, redovni prof Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu(oblast: Aanatomija) , Prof dr Laslo Puškaš, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, (oblast:Anatomija) prof dr Mirko Peković ,vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici (oblast: Psihijatrija), dana 16.04.2010 godine sa početkom u 13,00 časova u radnoj Sali dekanata Medicinskog fakulteta.