• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

15.04.2010

Obavještenje za studente doktorskih studija

U okviru realizacije CEEPUS projekta pod nazivom »Uspostavljanje mreže za praćenje uticaja faktora sredine na plodnost i neonatalno zdravlje« u kome je Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore partner, naš Fakultet je za studijsku 2010/2011. godinu dobio mogućnost da uputi 3 (tri) nastavnika i 4 (četiri) studenta doktorskih studija na jednonedeljni studijski boravak (ljetnja škola) u Brašovu (Rumunija).

U vezi sa navedenim, Medicinski fakultet raspisuje

K O N K U R S

Pravo prijavljivanja imaju nastavnici i studenti doktorskih studija Medicinskog fakulteta.

Potrebna dokumetna za prijavljivanje studenata:

- prijava u slobodnoj formi
- CV
- Potvrda o upisu doktorskih studija
- Prosječna ocjena na osnovnim studijama
- Znanje engleskog jezika (V stepen – potvrda Instituta za strane jezike u Podgorici)

Potrebna dokumenta za prijavljivanje nastavnika:

- prijava u slobodnoj formi
- CV

Dokumenta se predaju kod sekretarice dekana.

Konkurs je otvoren do 23.04.2010. godine.


KOORDINATOR CEEPUS-a
ZA MEDICINSKI FAKULTET

Prof. dr Milica Martinović