• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

30.04.2010

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija mr sci med Mihailo Vukmirović, javno će izložiti istraživački program doktorske teze pod nazivom „Neinvazivna evaluacija asiptomatske atrijalne fibrilacije “, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sastavu: Prof. dr. Aneta Bošković, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Crne Gore (oblast: kardiologija) , Prof. dr. Milica Martinović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, (oblast: patofiziologija) Doc. dr. Ljilja Gledović Musić, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici (oblast: kardiologija), i Doc. dr. Snežana Vujošević, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta Crna Gora (oblast: endokrinologija), dana 04.05.2010 godine sa početkom u 13,00 časova u radnoj Sali dekanata Medicinskog fakulteta.