• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

25.05.2010

OBAVJEŠTENJE

O B A V J E Š T E NJ E

SPISAK STUDENATA ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADASTUDENT: LEKIĆ MILICA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „MONITORING INTRA-ABDOMINALNOG
PRITISKA KOD KRITIČNO OBOLJELIH
PACIJENATA“
TERMIN ODBRANE RADA: 03.06.2010. godine u 10.00 časova,
slušaona broj 22 (zgrada dekanata)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdan Ašanin - predsjednik
2. Prof. dr Ljubica Pejakov - mentor
3. Doc. dr Bogdan Pajović - član
4. Prof. dr Marina Ratković - zamjena člana
STUDENT: REBRONJA ALMIR
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “LUMBALNI BOLNI SINDROM
(DISCUS HERNIA)”
TERMIN ODBRANE RADA: 03.06.2010. godine u 10.30 časova,
slušaona broj 22 (zgrada dekanata)
Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Budimir Šegrt- predsjednik
2. Prof. dr Bogdan Ašanin - mentor
3. Prof. dr Ljubica Pejakov - član
4. Doc. dr Bogdan Pajović - zamjena članaSTUDENTSKA SLUŽBA