• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

08.06.2010

Zavrsni rad

O B A V J E Š T E NJ E

SPISAK STUDENATA ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADASTUDENT: BORILOVIĆ MILENA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „TONZILARNI PROBLEM“
TERMIN ODBRANE RADA: 14.06.2010. godine u 12.00časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Milica Martinović - predsjednik
2. Doc. dr Miroljub Todorović - mentor
3. Prof. dr Bogdan Ašanin - član
STUDENT: KUJUNDŽIĆ TARIK
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “OTITIS MEDIA CHRONICA SECRETORIA”
TERMIN ODBRANE RADA: 15.06.2010. godine u 12,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Milica Martinović - predsjednik
2. Doc. dr Miroljub Todorović - mentor
3. Prof. dr Bogdan Ašanin - član


STUDENT: FEMIĆ ALEKSANDAR
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “SAVREMENA TERAPIJA AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA”
TERMIN ODBRANE RADA: 10.06.2010. godine u 10,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Milica Martinović - predsjednik
2. Doc. dr Ljilja Gledović Musić - mentor
3. Doc. dr Nataša Duborija Kovačević - član
4. Prof. dr Bogdan Ašanin - zamjena člana
STUDENT: STANKOVIĆ ZOJA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “KALKULOZA ŽUČNE KESE – ETIOLOGIJA I HIRURŠKO LIJEČENJE”
TERMIN ODBRANE RADA: 14.06.2010. godine u 9,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdan Ašanin - predsjednik
2. Doc. dr Ranko Lazović - mentor
3. Doc. dr Miodrag Radunović - član
4. Doc. dr Bogdan Pajović - zamjena članaSTUDENT: KOPRIVICA BOJAN
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “KLINIČKE I EPIDEMIOLOŠKE
KARAKTERISTIKE HIV/AIDS INFEKCIJE”
TERMIN ODBRANE RADA: 14.06.2010. godine u 9,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdan Ašanin - predsjednik
2. Prof. dr Bogdanka Andrić - mentor
3. Doc. dr Antoaneta Adžić Zečević - član
4. Doc. dr Gordana Mijović - zamjena člana


STUDENT: KUČ ALMA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “SPONTANA INTRAKRANIJALNA
KRVARENJA (ANEURIZME, A-V
MALFORMACIJE”
TERMIN ODBRANE RADA: 14.06.2010. godine u 10,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Miodrag Radunović - predsjednik
2. Prof. dr Bogdan Ašanin - mentor
3. Doc. dr Ranko Lazović - član
4. Prof. dr Ljubica Pejakov - zamjena članaSTUDENT: PEJČINOVIĆ ARMEN
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE INVAZIVNOG (METASTATSKOG) KARCINOMA
PROSTATE”
TERMIN ODBRANE RADA: 14.06.2010. godine u 10,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdan Ašanin - predsjednik
2. Doc. dr Dragoljub Perović - mentor
3. Doc. dr Mileta Golubović - član
4. Prof. dr Vladimir Todorović - zamjena člana


STUDENT: KALAČ SENAD
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “AKUTNI ABDOMEN – DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA I LIJEČENJE”
TERMIN ODBRANE RADA: 14.06.2010. godine u 11,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Ranko Lazović - predsjednik
2. Doc. dr Miodrag Radunović - mentor
3. Prof. dr Bogdan Ašanin - član
4. Prof. dr Ljubica Pejakov - zamjena člana


STUDENT: BUBANJA JOVAN
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “PANKREATITIS – BIOHUMORALNI I RADIOLOŠKI POKAZATELJI
MONITORINGA U ODLUCI ZA VRSTU
TRETMANA”
TERMIN ODBRANE RADA: 14.06.2010. godine u 11,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Ranko Lazović - predsjednik
2. Doc. dr Miodrag Radunović - mentor
3. Prof. dr Bogdan Ašanin - član
4. Prof. dr Ljubica Pejakov - zamjena člana


STUDENT: JAKŠIĆ MARINA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “PUTNIČKA I TROPSKA MEDICINA”
TERMIN ODBRANE RADA: 15.06.2010. godine u 9,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdan Ašanin - predsjednik
2. Prof. dr Bogdanka Andrić - mentor
3. Doc. dr Antoaneta Adžić Zečević - član
4. Doc. dr Gordana Mijović - zamjena člana


STUDENT: ŠĆEKIĆ NEBOJŠA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “SEGMENTNA PODJELA JETRE – BAZIČNI PRISTUP I LOKALIZACIJA PARAZITARNIH
OBOLJENJA”
TERMIN ODBRANE RADA: 15.06.2010. godine u 9,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdan Ašanin - predsjednik
2. Doc. dr Miroslav Radunović - mentor
3. Doc. dr Ranko Lazović - član
4. Doc. dr Aleksandra Vuksanović Božarić-zamjena člana


STUDENT: GLUŠČEVIĆ SANJA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “UTICAJ VARIKOCELE KAO JEDNOG OD NAJČEŠĆIH PROUZROKOVAČA MUŠKOG STERILITETA NA KVALITET SPERME”
TERMIN ODBRANE RADA: 15.06.2010. godine u 10,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdan Ašanin - predsjednik
2. Doc. dr Bogdan Pajović - mentor
3. Doc. dr Miodrag Radunović - član
4. Doc. dr Ranko Lazović - zamjena člana


STUDENT: NIKČEVIĆ JELENA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “DIJABETESNA RETINOPATIJA I
LIJEČENJE ARGON
LASERFOTOKOAGULACIJOM”
TERMIN ODBRANE RADA: 15.06.2010. godine u 10,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdan Ašanin - predsjednik
2. Doc. dr Antoaneta Adžić Zečević - mentor
3. Prof. dr Bogdanka Andrić - član
4. Doc. dr Gordana Mijović - zamjena člana


STUDENT: ĐUROVIĆ MARIJA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “PREVENCIJA POJAVE SLIJEPOĆE KOD GLAUKOMNIH BOLESNIKA”
TERMIN ODBRANE RADA: 15.06.2010. godine u 11,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdanka Andrić - predsjednik
2. Doc. dr Antoaneta Adžić Zečević - mentor
3. Prof. dr Bogdan Ašanin - član
4. Doc. dr Gordana Mijović - zamjena člana

STUDENT: VLAOVIĆ JELENA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “KAKO VODITI PACIJENTA SA
HIPERTENZIJOM U AMBULANTI
PORODIČNOG LJEKARA”
TERMIN ODBRANE RADA: 15.06.2010. godine u 11,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za
Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Milica Martinović - predsjednik
2. Doc. dr Ljiljana Cvejanov Kezunović - mentor
3. Doc. dr Marina Ratković - članSTUDENTSKA SLUŽBA