• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

21.06.2010

OBAVJEŠTENJE

Primjerak rada polaznih istraživanja « Uticaj biološki i farmakološki aktivnih supstanci na bioelektrične karakteristike aksonalne membrane-eksperimentalni model „ , kandidata dr med Jelene Šćekić, dat je na uvid javnosti u Biblioteci Medicinskog fakulteta.

Eventualne primjedbe na navedeni rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 21.06.2010. godine.