• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

29.06.2010

Obavjestenje za buduce studente

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA

Upis kandidata za studijski program medicina, stomatologija i Visoka Medicinske škola - Berane će se obaviti 30.06.2010. godine u vremenu od 10,00 do 15,00 časova i 01.07.2010. godine u vremenu od 09.00-15.00 časova.

Za upis u studijsku 2010/11. godinu potrebna su sledeća dokumenta:

1.Indeks
2.Tri fotografije
3.Dva prijavna lista za upis studenata 2010/11. godine (ŠV-20)
4.Uplatnicu na 5,00 eura

Uplatu izvršiti:
Lovćen osiguranje ad Podgorica-Filijala Podgorica:
Ž.r. broj: 550-3596-62

ili

Delta generali osiguranje AD
Ž.r. broj: 510-20746-76, poziv na broj: 200

4.Ljekarsko uvjerenje

NAPOMENA:
Strani državljani koji su stekli pravo upisa na studijski program medicina ili stomatologija, dužni su pored navedenog, uplatiti školarinu u iznosu od 250.00 eura (I semestar).
Kandidati koji su stekli pravo upisa na Visoku medicinsku školu u Beranama, dužni su pored navedenog, uplatiti školarinu u iznosu od 500.00 eura (I semestar).
STUDENTSKA SLUŽBA