• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

02.07.2010

Centralna komisija za upis

CENTRALNOJ KOMISIJI ZA UPIS

PREDMET: Obavještenje o korekciji prava na upis po Konačnoj
Rang listi za studijske programe Medicina
i Stomatologija


STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA

Kandidat Vulević Damjan, koji je stekao pravo upisa po Konačnoj Rang listi za studijski program Medicina, broj: 1083 od 25.06.2010. godine i nalazi se na 36-om mjestu, nije izvršio upis u ostavljenom roku, a usmeno je saopštio da odustaje od upisa, te pravo upisa stiče Pešić Vuk, sledeći kvalifikovani kandidat sa Konačne Rang liste za upis na studijski program Medicina, broj: 1083 od 25.06.2010. godine.

1. Vuk Pešić

Kandidat koji je stakao pravo upisa, dužan se upisati u ponedeljak 05.07.2010. godine, do 12,00 časova.

STUDIJSKI PROGRAM STOMATOLOGIJA

Kandidati Cungu Shauqet i Lasica Radoš, koji su stekli pravo upisa po Konačnoj Rang listi za studijski program Stomatologija, broj: 1084 od 25.06.2010. godine i nalaze se na 4-om, odnosno 14 –om mjestu, nijesu izvršili upis u ostavljenom roku, te pravo upisa stiču sledeći kvalifikovani kandidati sa Konačne Rang liste za upis na studijski program Stomatologija, broj: 1084 od 25.06.2010. godine, i to:

1. Ćaćić Danijela
2. Šćekić Marjan

Kandidati koji su stakli pravo upisa, dužni su se upisati u ponedeljak 05.07.2010. godine, do 12,00 časova.

KOMISIJA ZA UPIS
PREDSJEDNIK,

Prof. dr Milica Martinović