• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

09.07.2010

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE – BERANE

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE –BERANE

Upis kandidata za studijski program Visoka Medicinska škola - Berane će se obaviti 12.07.2010. godine u vremenu od 10,00 do 13,00 u prostorijama Studentske službe.

Za upis u studijsku 2010/11. godinu potrebna su sledeća dokumenta:

1.Indeks
2.Tri fotografije
3.Dva prijavna lista za upis studenata 2010/11. godine (ŠV-20)
4.Uplatnicu na 5,00 eura
Uplatu izvršiti:
Lovćen osiguranje ad Podgorica-Filijala Podgorica:
Ž.r. broj: 550-3596-62
ili
Delta generali osiguranje AD
Ž.r. broj: 510-20746-76, poziv na broj: 200

4.Ljekarsko uvjerenje
5.Uplatnicu na 500,00 eura (uplata za I semester)
Uplatu izvršiti Ž.r. broj: 510-2353-62, Medicinski fakultet

STUDENTSKA SLUŽBA