• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

30.08.2010

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

Studenti koji su upisani u I godinu studija studijske 2010/2011. godine, na svim studijskim programima Medicinskog fakulteta, mogu podnijeti zahtjev sa ispis sa povraćajem novca, najkasnije do 15.10.2010. godine.
Nakon isteka navedenog roka, u slučaju podnošenja Zahtjeva za ispis, Fakultet neće vršiti povraćaj uplaćenih sredstava.


UPRAVA FAKULTETA