• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

31.08.2010

KONKURS

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Raspisuje:
KONKURS

Za upis 12 (dvanaest) studenata na doktorskim studijama za studijsku 2010/2011. godinu i to na studijski program medicina 6 (šest) studenata, na studijski program stomatologija 6 (šest) studenata.

Uslovi:

Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati sa:

- diplomom doktora medicine ili diplomom doktora stomatologije, sa završenim osnovnim studijama medicine ili stomatologije, sa najmanje 300 ECTS kredita;
- diplomom magistra nauka iz oblasti medicine ili stomatologije;
- prosječnom ocjenom na osnovnim studijama, najmanje C (prosječna ocjena u brojnom ekvivalentu veća od 7,50)
- aktivnim znanjem jednog stranog jezika

Uz prijavu na Konkurs priložiti:

- popunjen formular prijave (sa web sajta: www.medf.ac.me)
- ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu
- ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenoj magistraturi;
- uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama
- dokaz o znanju stranog jezika – V stepen, od Instituta za strane jezike u Podgorici

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Pravilima doktorskih studija, Odlukama nadležnih organa Univerziteta i Pravilima o organizaciji doktorskih studija na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Rok za prijavu na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.

Detaljne informacije mogu se dobiti putem telefona: 020/246-625 ili putem sajta: www.medf.ac.me