• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

02.11.2010

Poziv za prisustvo predavanju

Poštovani,

Pozivam Vas da prisustvujete predavanju


»THE ENVIRONMENT OF CHILDHOOD POVERTY«

koje će na Medicinskom fakultetu u Podgorici održati profesor Gary Evans sa Univerziteta Cornell, USA.

Prof. Evans je vodeći naučnik u oblasti uticaja sredine na razvoj djece.

Predavanje će se održati 08.11.2010. godine u 13,00 časova u amfiteatru (dekanat) Medicinskog fakulteta.

Takodje, molim Vas da o navedenom predavanju obavijestite saradnike na Vašem predmetu.


S poštovanjem,

MEDICINSKI FAKULTET
D E K A N,

Prof. dr Bogdan Ašanin