• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

05.11.2010

OBAVJEŠTENJE

Primjerak rada polaznih istraživanja »Značaj ekspresije P53 proteina u planocelularnom karcinomu oralne sluzokože«, kandidata dr stom Marije Antunović, dat je na uvid javnosti u Biblioteci Medicinskog fakulteta.

Eventualne primjedbe na navedeni rad dostaviti Vijeću Medicinskog fakulteta, u roku od 15 dana, počev od 05.11.2010. godine.