• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

17.01.2011

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE

OVJERA ZIMSKOG SEMESTRA I UPIS LJETNJEG SEMESTRA 2010/2011 GODINE OBAVIĆE SE OD 24.01-28.01
.2011. GODINE

STUDENTI SU DUŽNI DA IZMIRE TROŠKOVE ŠKOLARINE ZA PREDHODNI SEMESTAR I PRVU RATU ( 250,00) ZA NAREDNI SEMESTAR .

STUDENTI KOJI NE IZMIRE OBAVEZE NEMOGU OVJERITI I UPISATI SEMESTAR, TE NEĆE BITI NA SPISKOVIMA ZA PREDAVANJE I VJEŽBE ZA LJETNJI SEMESTAR 2010/2011 GOD.