• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

19.01.2011

O B A V J E Š T E NJ E

SPISAK STUDENATA ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA


STUDENT: MUKOVIĆ ADMIR
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “RAZLIKE U KLINIČKIM MANIFESTACIJAMA KOD CIJANOGENIH
I NECIJANOGENIH UROĐENIH SRČANIH MANA”

TERMIN ODBRANE RADA: 25.01.2011. godine u 10,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Mira Samardžić - predsjednik
2. Doc. dr Vesna Miranović - mentor
3. Prof. dr Aneta Bošković - član
4. Prof. dr Ljilja G.Musić - zamjena člana


STUDENT: VUČETIĆ IVAN
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “MULTIPLA SKLEROZA:PATOFIZIOLOŠKI,KLINIČKI ASPEKT I TERAPIJA”

TERMIN ODBRANE RADA: 25.01.2011. godine u 10,40 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Stanko Milić - predsjednik
2. Doc. dr Slavica Vujisić - mentor
3. Prof. dr Milica Martinović - član
4. Doc. dr Nataša K.Duborija - zamjena člana


STUDENT: NIŠAVIĆ MARKO
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “OPEKOTINE-HITNA POMOĆ I LIJEČENJE”

TERMIN ODBRANE RADA: 25.01.2011. godine u 11,20 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdan Ašanin - predsjednik
2. Doc. dr Miodrag Radunović - mentor
3. Doc. dr Ranko Lazović - član
4. Doc. dr Budimir Šegrt - zamjena člana