• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

25.01.2011

Obavještenje

Ovjera zimskog i upis ljetnjeg semestra će se obaviti u vremenu od 02 do 05.februara 2009godine.

Za ovjeru semestra potrebno je dostaviti :indeks

Nakon verifikacije ocjena na Vijeću Medicinskog fakulteta u indeks će predmetni nastavnici upisati ocjene iz položenih predmeta.

Napomena: U indeks treba upisati naziv predmeta koji ste položili.