• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

02.06.2011

VAŽNO, VAŽNO, VAŽNO, VAŽNO, VAŽNO

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI ŽELE DA UPIŠU MEDICINSKI FAKULTET U PODGORICI, STUDIJSKE 2011/2012. GODINE

Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj dana 02.06.2011. godine, donio je Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore.


Pravilnikom je uradjena izmjena i definisano da će se dopunski ispit (prijemni ispit), kao dodatni uslov za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta (medicina i stomatologija) primjenjivati od studijske godine u kojoj će eksterna provjera znanja (maturski, odnosno stručni ispit) biti obavezna i sprovodiće se za sve obrazovne profile srednjih škola u Crnoj Gori.


Shodno navedenim izmjenama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore:


- kandidati koji žele da se upišu na studijske programe Medicinskog fakulteta za studijsku 2011/2012. godinu, neće polagati dopunski ispit (prijemni ispit).

- kandidati koji imaju završenu Srednju Medicinsku školu i kandidati iz Gimnazije koji nijesu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, polagaće Test iz Hemije i Biologije i na taj način mogu ostvariti odgovarajući broj bodova po osnovu uspjeha na maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno (eksterni maturski, odnosno stručni ispit) - član 12 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, broj: 08-463 od 31.03.2011. godine.UPRAVA FAKULTETA