• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

25.06.2011

Obavjestenje o polaganju testova iz Hemije i Biologije

OBAVJEŠTENJE
ZA KANDIDATE KOJI SU SE PRIJAVILI NA STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA I STOMATOLOGIJA


1. Identifikacija kandidata sa spiska se vrši na osnovu ličnog dokumenta sa fotografijom.

2. Kandidat koji u odredjeno vrijeme ne pristupi polaganju ili nema dokument za identifikacuju, gubi pravo polaganja testa (član 5 Poslovnika).

3. Kandidat je dužan da ponese plavu hemijsku olovku i može da donese i koristi digitron bez memorije.

Polaganje Testova će se održati 27.06.2011. godine, sa početkom u 11.00 časova na Medicinskom fakultetu.UPRAVA FAKULTETA