• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Aktuelnosti

30.06.2011

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
BROJ: 1242
Podgorica, 30.06.2011. godine

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA

Upis kandidata za studijski program medicina, stomatologija i Visoka Medicinske škola - Berane će se obaviti 30.06.2011. godine u vremenu od 10,00 do 16,00 časova i 01.07.2011. godine u vremenu od 10.00-14.00 časova.

Za upis u studijsku 2011/12. godinu potrebna su sledeća dokumenta:

1. Indeks (čitko popunjena prva strana)
2. Tri fotografije
3. Dva ispunjena prijavna lista za upis studenata (ŠV-20)
4. Ljekarsko uvjerenje

Obavještavaju se budući studenti da mogu se osigurati (sami izaberite osiguravajuću kuću i iznos).
U slučaju da ste uplatili za osiguranje priložiti sa dokumentima dokaz o uplati uz navedenu dokumentaciju za upis.

NAPOMENA:
Kandidati koji su stekli pravo upisa na Visoku medicinsku školu u Beranama, dužni su pored navedenog, uplatiti školarinu u iznosu od 500.00 € (I semestar) na žiro-račun 510-2353-62